Logo Kristinelund Fårfarm

Om Kristinelund Gård

Gården Kristinelund är vackert belägen vid sjön Nömmen på Småländska Höglandet.

Den har funnits i släktens ägo sedan 1800-talet. I dag drivs den av syskonen Carina Ek Hansson och Lennart Ek med familjer. Skogsbruk, naturbete med får, kräftfiske, uthyrning av arrendetomter är verksamheter idag.


Gården 1801